Telegram 都會洩密? 截偷短訊資料會被看

自從 WhatsApp 經常被偷訊息之後,有不少用家都轉用保安性較高的 Telegram ,但隨時時間流逝,沒有破解不了的加密程序,最近有兩件研究人員便發現,原來有幾十個 Telegram 用家,被 SMS 重新定向入侵,而攻擊者更可完全取得對方的信息內容、聯絡人、聊天記錄等資料,雖然由中招人數來看,並未算好嚴重,但足以令人再次留意通訊 app 的安全性。

閱讀更多

Microsoft 出售開發者版本 HoloLens 美加任買

近年 VR(虛擬實景) 及 AR(擴增實景) 裝置大為盛行,前者有 PlayStation VR 、 HTC Vive ,而後者則有由 Google 開發的  Tilt Brush ,與及在上年十月供開發者測試的 Microsoft HoloLens 。而 HoloLens 今日終於都將測試版本公開在美國及加拿大地區發售,開價 3,000 美元(約 $23,400 ),要有相當的財力先可以玩到。

閱讀更多

轉玩顏色兼四防 Nikon 發布 COOLPIX W100

夏天又是防水產品推出旺季,而沉寂一輪的 Nikon ,亦都有新機發布,型號為 COOLPIX W100 ,今次一改 Nikon 沉實的外型,改玩 cute 外型加多色選擇,都算幾有新鮮感。雖然香港仲未有價錢,不過睇外型玩味甚重,這部新機的價錢應該不會定得太高,如果可趕到暑假檔期上市,應該都有一班學生哥有興趣。

閱讀更多

邊隻小精靈進化上限最高? 《 Pokemon GO 》 IV 值自動計算器

有玩《Pokemon GO》,好多時都會捉到好多相同的小精靈,不過進化邊一隻,好多用家都應該好頭痛, CP 值最高? HP 最高?其實最佳方法是計算 IV 值(即時利用 CP 、 HP 及 Dust 三個數值用公式計算的小精靈等級上限值)。不過計算方法好複雜,一般人未必識計。不過,最近有日本人寫了一個 IV 值自動計算器,登入即可看到自己小精靈的 IV 值,絕對值得參考!

閱讀更多