Apple Watch 都有防水殻 加 Cttalyst 戴住上天落水都無問題

夏天來臨,最佳節目是水上活動,但手上的 Apple Watch 又不防水,無奈除下手錶先可以落水玩。不過,最近冠恆便推出一款可用在 Apple Watch 的防水殻 Cttalyst ,能提供 IP86 防水能力,可在 50 米水深 30 分鐘都無事,更通過埋  MIL-SPEC 810G 美國軍事防跌認證,戴住玩香蕉船、滑浪都全無問題。

閱讀更多

仲用自拍神棍自拍? 全自動航拍機 ZERO-TECH Dobby 自拍先叫 in

航拍雖然多人玩,但由於操作要有一定程度的技巧,並不是每一個人都識玩。當然業界亦不停簡化操作,好似早前就有一架摺合式的自動人面追蹤航拍機,現身 Kickstarter 。而最近類似的航拍機亦在香港推出,由 ZERO-TECH 生產的 Dobby ,能人面追蹤、手掌起飛、自動影相拍片等功能樣樣齊,不懂玩遙控飛機?一樣玩到。

閱讀更多